Regulus H Profil Predaj Prenájom Služby Realizácie Kontakty

Rodinný dom Boleráz – Klčovany súp. číslo 785

Popis domu

Rodinný dom je postavený ako samostatná bytová jednotka s úžitkovou plochou 91,12 m2 + terasa 13 m2, na pozemku o rozlohe 419 m2.
Z hľadiska konštrukčného je dom bezbarierový, jednopodlažný, bez obytného podkrovia a suterénu. Dom má nosné murivo z tvárnic YTONG XELLA. Na obvodovom murive je kontaktný zatepľovací systém Baumit. Hrúbka tepelnej izolácie (polystyrén) sa stanovila na 120, mm čím sa dosiahol celkový tepelný odpor, ktorý radí dom po energetickej certifikácii do áčkovej triedy. Na zastrešenie je použitý drevený krov z priehradových väzníkov. Strešná krytina je navrhnutá z hydroizolačnej fólie. Objekt RD má výhradne obytnú funkciu.

Bytová jednotka má samostatné meranie vody umiestnené v spoločnej vodomernej šachte a je napojené na hlavný obecný vodovod obce Boleráz. Ako materiál je na stavbu vodovodu použité potrubie HDPE.

Odkanalizovanie RD je kanalizačnou prípojkou DN150, napojenou na splaškovú kanalizáciu novej kanalizačnej vetvy DN 200, s napojením na miestnu kanalizáciu DN300. Na križovaní kanalizačnej prípojky a hlavnej vetvy je osadená vstupná kontrolná a revízna plastová šachta DN 400.

Napojenie na STL distribučný plynovod, ktorý je majetkom SPP a.s. je od DRS po objekt vedený v zemi. Meranie je prístupné z verejného priestranstva. V objekte je rozvod plynu zasekaný v stene a je zhotovený z oceľového bezošvého potrubia spojovaného zváraním.

Vykurovanie objektu zabezpečuje podlahový vykurovací systém. Systém podlahového vykurovania je tvorený systémovými doskami s ochrannou hydroizolačnou fóliou. V doskách sú uložené rúrky Pe – Al – Pe 16 x 2. Systémová doska zabezpečuje zároveň tepelnú protihlukovú izoláciu. Bariéra proti vlhkosti slúži zároveň ako držiaky pre rúrky. Pod systémové dosky je položená prídavná tepelná izolácia hr. 70 mm. Rozdeľovač a zberač sú na kotol Buderus pripojené potrubím Pe – Al – Pe zasekaním v stene. Kotol je umiestnený v technickej miestnosti. Teplota vody prúdiacej do slučiek podlahového vykurovania je regulovaná v kotly v závislosti na vonkajšej teplote. V miestnosti kúpeľne je osadený doplnkový rúrkový radiátor. Na podlahovú nosnú vrstvu je použitý anhydridový poter. Ako povrchová, nášlapná vrstva podlahy je použitá vo vstupe a sociálnych zariadeniach keramická dlažba. V ďalších častiach domu je povrchová úprava podlahy ponechaná na budúceho majiteľa.

Elektroinštalácia je z medených káblov zasekaných v stene v zmysle platných STN.Ochrana voči prepätiu tr. A-D je riešená od HR domov v samotnej inštalácií domu.

Rozvody televízie, internetu a telefónu zabezpečí investor trubkovaním pre možnosť pripojenia satelitného prenosu. Všetky spínacie zariadenia a zásuvky sú osadené.

WC v dome je zriadené samostatne. Všetky hygienické zariadenia a batérie sú osadené a zrealizované vkusné obklady.

Komunikačne je rodinný dom umiestnený pri súkromnej komunikácii uzavretého areálu s plánovanými štyrmi domami a v poradí je dom umiestnený ako č.2. Komunikácia je uzavretá posuvnou bránou a bránkou a napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu. K rodinnému domu, je na dvore zhotovená spevnená plocha so štyrmi parkovacími miestami s veľkej časti prestrešená. Plocha pokračuje okolo domu vydláždeným chodníkom až na zadnú terasu pred obývačkou, pokrytú mrazuvzdornou dlažbou. Voľné plochy sú definované ako záhrada s možnosťou výsadby nízkej a vysokej zelene. V zadnej časti pri oplotení zo susedovou záhradou je vysadený vinič ako zelený, oddeľujúci pás , ktorý vytvára súkromie pre jeho užívateľov.

Dom je skolaudovaný od 11/2018.       
Regulus H, s.r.o.
Starohájska 9/B
917 91 Trnava
Tel.: +421 33 2933 252
Fax: +421 33 2933 251
E-mail: regulush@regulush.sk

Profil    |    Predaj    |    Prenájom    |    Služby    |    Realizácie    |    Kontakty
Informácie o používaní cookies  

Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok