Regulus H Profil Predaj Prenájom Služby Realizácie Kontakty
Zhotovovanie stavieb na kľúč, predaj, prenájmom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, poradenská činnosť.
              

Informácie o používaní cookies

Zásady používania súborov cookies webovej stránky www.regulush.sk. Poučenie a vysvetlenie súborov cookies, scripts, pixels.

Prevádzkovateľ webovej stránky www.regulush.sk uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies:

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení. Pixels je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa ukladajú rôzne údaje.

Prečo používame súbory cookies

Spoločnosť Regulus H s.r.o., Starohájska 9/B, Trnava 917 01, IČO: 46 258 051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka číslo: 27786/T využíva cookies za účelom skvalitnenia využívania webových stránok. Cookies, ktoré sa zbierajú sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies, ktoré používame sa delia na:

Technické alebo funkčné cookies – zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky Prevádzkovateľa a jeho používanie. Tieto cookies sú používané bez súhlasu.

Marketingové cookies – Tieto cookies umožňujú zobrazenie obsahu, ktorý zodpovedá vašim záujmom. Jedná sa o cookies nastavené partnermi tretích strán (Google maps). Ich účelom je vytvoriť profil okruhov vašich záujmov a na ich základe zobrazovať vám relevantný obsah. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.

Ako kontrolovať súbory cookies:

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
Webové sídlo Prevádzkovateľa používa tieto súbory cookies:
Všetky Prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke https://www.cookieserve.com/ a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa https://www.regulush.sk

Vyhnutie sa používaniu súborov cookie na tejto webovej stránke:
V predvolenom nastavení Prevádzkovateľ na svojich webových stránkach NESPRACÚVA súbory cookies s výnimkou nevyhnutných. Dotknutá osoba ako návštevník týchto webových stránok má možnosť kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie ohľadom udelenia alebo neudelenia súhlasu so spracúvaním súborov cookies a to kliknutím na odkaz umiestnený v päte stránky„ Nastavenie Cookies“. Predvolená možnosť „Odmietnuť“ sa použije v prípade, ak dotknutá osoba nevyberie žiadnu možnosť pričom odmietnutie neobmedzí fungovanie webových stránok, ale bude to mať vpliv na zobzarenie mapy Google v sekcii "kontakty".

Dotknutá osoba má takisto možnosť priamo vo svojom webovom prehliadači zakázať spracúvanie akýchkoľvek súborov cookie. Zakázanie a zabránenie používaniu súborov cookie: Dotknutá osoba môže kedykoľvek obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z týchto webových stránok zmenou konfigurácie svojho prehliadača na uvedených odkazoch:
Regulus H, s.r.o.
Starohájska 9/B
917 91 Trnava
Tel.: +421 33 2933 252
Fax: +421 33 2933 251
E-mail: regulush@regulush.sk

Profil    |    Predaj    |    Prenájom    |    Služby    |    Realizácie    |    Kontakty
Informácie o používaní cookies  

Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok